O SPOLOČNOSTI

Vzniku samotnej firmy Omega Metal, s.r.o. predchádzala najprv firma Omega +, s.r.o., ktorá bola založená a existuje od roku 1997. Firma sa zaoberala sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti strojárskeho priemyslu, t.j., sprostredkovaním kontaktov a zákaziek medzi domácimi výrobcami a zahraničnými odberateľmi. V septembri roku 2005 zakúpila firma Omega + výrobné priestory a zariadenia (pozemok, budova, stroje), ktoré sa rekonštruovali a reorganizovali. Bola založená nová firma Omega Metal, na ktorú sa presunula výrobná činnosť.

Naša firma sa zameriava najmä na kovoobrábanie a zváranie podľa zadanej technickej dokumentácie. Dávame prednosť dlhodobej serióznej spolupráci, najlepšie s opakovanou výrobou. Pod serióznosťou máme na mysli dodržovanie kvality, dodacích termínov a promptné vybavovanie zákazníckych reklamácií zo strany Omega Metal a taktiež korektný a včasný systém úhrad zo strany zákazníckeho partnera. Robíme všetko preto, aby sme si udržovali takéto vzťahy so všetkými našimi zákazníkmi.  

Firma má rozvinuté dlhodobé partnerské vzťahy s viacerými domácimi i zahraničnými zákazníkmi zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska, Holandska, Švajčiarska a Švédska.

Výrobný proces prebieha plne v súlade s normami DIN, AISI, GOST, čím je zaručená vysoká kvalita a konkurencieschopnosť výrobkov firmy. Vieme pracovať s technickými výkresmi v rôznych formátoch (PDF, TIF, DXF, DWG, STEP, atď.). V októbri 2011 sme úspešne absolvovali certifikačný audit Systému Manažérstva Kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2009 vykonaný firmou TÜV SÜD Slovakia. Systém Manažérstva Kvality je odvtedy každoročne externe auditovaný. V apríli 2014 bola firma Omega Metal zaradená do Registra solventných firiem na základe  preskúmania realizovaného firmou BISNODE Slovensko. V septembri 2019 sme obdržali od firmy BISNODE Slovensko certifikát: Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti (AAA).

VÝROBKY SVETOVEJ KVALITY

obrazokNAŠE VÝROBKY SA VYZNAČUJÚ PRESNOSŤOU, PRECÍZNYM OPRACOVANÍM, KVALITNÝM MATERIÁLOM.

VEĽKÚ ČASŤ VÝROBY TVORIA ZAHRANIČNÉ ZÁKAZKY.

DÔVERA NAŠICH ZÁKAZNÍKOV JE PRE NÁS PRVORADÁ.